ڧݧߧѧ ҧ

ҧڧݧߧѧ ҧ
ѧ֧ڧѧ: G105, S135, X95, Grade E etc.
ѧߧէѧ: ӧ֧ӧڧ ѧߧէѧѧާ API Spec 5D. ѧܧا ާ ާا֧ ѧӧڧ DS-1 NS-1 STANDARD.

ѧէҧ֧ߧէڧߧ: Arnco100XT, Arnco200XT and Arnco300XT; Botn1000, Botn3000, TCS8000, TCS-Titanium, Armacor M etc. ѧܧا ާ ާا֧ է֧ݧѧ ӧ֧ӧڧ ֧ҧӧѧߧڧާ ٧ѧܧѧ٧ڧܧ.

ߧ֧ߧߧ֧ ܧڧ: DPC, TK34, TK34P, TK34XT, TC2000, TC3000

ѧ٧ާ֧: OD 2 3/8”----6 5/8”

ݧڧߧ: R1: 5.49-6.71m, R2: 8.23-9.14m, R3: 11.58-13.72m

ڧݧ: IU, EU, IEU

 

֧ߧڧ֧ܧڧ ѧѧܧ֧ڧڧܧ ѧѧާ֧ էݧ ҧڧݧߧ

ѧ٧ާ֧

 ֧ ҧ٧ߧѧ֧ߧڧ

ѧڧѧߧ ԧݧѧէܧڧާ ܧߧѧާ ֧

ѧاߧ էڧѧާ֧

ߧ

ݧڧߧ ֧ߧܧ

ѧا֧ߧߧާ ܧߧѧާ. ݧ ӧѧܧ-ߧ ߧާ֧ߧ اۧߧ

Lb/ft

kg/m

in

mm

In

mm

2 3/8

6.65

6.26

9.32

2.375

60.3

E,X,G,S

0.280

7.11

EU

2 7/8

10.40

9.72

14.48

2.875

73.0

E,X,G,S

0.362

9.19

IU or EU

3 1/2

9.50

8.81

13.12

3.500

88.9

E

0.254

6.45

IU or EU

3 1/2

13.30

12.31

18.34

3.500

88.9

E,X,G,S

0.368

9.35

IU or EU

3 1/2

15.50

14.63

21.79

3.500

88.9

E

0.449

11.40

IU or EU

3 1/2

15.50

14.63

21.79

3.500

88.9

X,G,S

0.449

11.40

EU or IEU

4

14.00

12.93

19.26

4.000

101.6

E,X,G,S

0.330

8.38

IU or EU

4 1/2

13.75

12.24

18.23

4.500

114.3

E

0.271

6.88

IU or EU

4 1/2

16.60

14.98

22.31

4.500

114.3

E,X,G,S

0.337

8.56

EU or IEU

4 1/2

20.00

18.69

27.84

4.500

114.3

E,X,G,S

0.430

10.92

EU or IEU

5

16.25

14.87

22.15

5.000

127.0

X,G,S

0.296

7.52

IU

5

19.50

17.93

26.71

5.000

127.0

E

0.362

9.19

IEU

5

19.50

17.93

26.71

5.000

127.0

X,G,S

0.362

9.19

EU or IEU

5

25.60

24.03

35.79

5.000

127.0

E

0.500

12.70

IEU

5

25.60

24.03

35.79

5.000

127.0

X,G,S

0.500

12.70

EU or IEU

5 1/2

21.90

19.81

29.51

5.500

139.7

E,X,G,S

0.361

9.17

IEU

5 1/2

24.70

22.54

33.57

5.500

139.7

E,X,G,S

0.415

10.54

IEU

6 5/8

25.20

22.19

33.05

6.625

168.3

E,X,G,S

0.330

8.38

IEU

6 5/8

27.70

24.21

36.06

6.625

168.3

E,X,G,S

0.362

9.19

IEU